Kancelaria parafialna

Kancelaria parafii św. Maksymiliana mieści się w budynku plebanii przy kościele.

ul. Czarnieckiego 13
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 519 857 538

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach

od 16.00 do 17.00.

W nagłych wypadkach zapraszamy o każdej godzinie.

W niedzielę i święta kancelaria nie funkcjonuje – poza wypadkami nagłymi.

 

Pogrzeb

Śmierć bliskich zawsze jest wydarzeniem wstrząsającym i trudnym. W takich chwilach trudno o wszystkim pamiętać, i ciężko jest nie działać w wielkich emocjach.

Jeśli chodzi o spełnienie formalnych wymogów pogrzebu chrześcijańskiego zmarły powinien być naszym parafianinem. Jeżeli pogrzeb, według woli zmarłego lub rodziny, ma się odbyć poza swoją parafią potrzebne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na odprawienie ceremonii pogrzebowej. Należy przy ustalaniu daty i godziny pogrzebu, przynieść ze sobą Akt zgonu oraz Kartę zgonu wydawaną przez lekarza. W trakcie przyjmowania zgłoszenia pogrzebu, duszpasterz zanotuje w kartotece parafialnej oraz księdze zmarłych fakt śmierci parafianina.

 

Chrzest

Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (w kancelarii nie są przyjmowane zgłoszenia od innych osób, nie będących prawnymi opiekunami dziecka).

Przy zgłoszeniu dziecka do sakramentu chrztu
wymagane są następujące dane:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Dane rodziców – imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego;
 3. Dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 4. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii muszą przedłożyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Otrzymuje się je w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania.
 5. Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.
 6. Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania wg. Prawa Kościelnego trwającego ponad pół roku.

Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych

Chrzestnym może być osoba, która:

 1. ukończyła 16 rok życia
 2. przyjęła sakrament bierzmowania
 3. jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:

 1. niewierząca
 2. niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
 3. żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 4. mająca złą opinię w parafii
 5. młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

Uroczysty chrzest sprawowany jest w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 12.00

 

 

Namaszczenie chorych

Podczas ciężkiej choroby, nawet gdy ona nie wydaje się być śmiertelną, chrześcijanin powinien poprosić o sakrament namaszczenia, mówi o tym Pismo św. (Jk 5,14-15). W tym sakramencie Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił. Sakramentu udziela się również wtedy, gdy ktoś jest nieprzytomny, ale tylko wtedy, gdy można przypuszczać, że jako wierzący tego by sobie życzył.

Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany przy comiesięcznych pierwszopiątkowych duszpasterskich odwiedzinach chorych  parafian, o ile sobie tego życzą.

Jak przygotować się na przyjście kapłana z Najświętszym Sakramentem?

Najlepiej jest przykryć stół białym obrusem. Gdy przy łóżku chorego, albo w pokoju chorego nie ma stołu – warto przygotować jakieś godne miejsce, by móc na nim położyć naczynie z Komunią Świętą. Tak jak przy „kolędzie”, dobrze jest umieścić na stole krzyż i zapalone świece. Jeżeli będzie udzielany sakrament chorych – namaszczenie, dobrze jest  przygotować kawałek waty, aby kapłan mógł wytrzeć z oleju świętego ręce po namaszczeniu chorego, a przed udzieleniem mu Komunii świętej. Taki kawałek waty, należy potem spalić (nie wyrzuca się go do śmietnika!).

Obrzęd udzielania Komunii świętej przebiega w następujący sposób:

znak krzyża, akt pokutny (lub spowiedź chorego), odczytanie fragmentu Pisma Świętego, modlitwa, namaszczenie (o ile chory sobie tego życzy), Komunia święta, błogosławieństwo (jeśli udzielony był Wiatyk, błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego). Wiatyk, to przyjęcie Komunii św. w momencie umierania.

Rodzina uczestniczy w całym obrzędzie. Wychodzi tylko na czas spowiedzi.

 

Małżeństwo

Od lipca 1998 roku (po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską) wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Jest to tzw. ślub konkordatowy. Ślub konkordatowy najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele za zgodą proboszcza własnej parafii.

Wymagane dokumenty:

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się trzy miesiące przed datą ślubu. Na pierwsze spotkanie, w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego należy umówić się wcześniej.

Na pierwsze spotkanie przynosimy ze sobą:

 1. dowody osobiste
 2. metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia)
 3. zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
 4. świadectwa nauki religii (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i  szkoły średniej)
 5. potwierdzenie odbycia katechez przedmałżeńskich
 6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (tzw. dokumenty konkordatowe) 3 egzemplarze, wydawane i ważne 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, lub akt zawarcia małżeństwa, jeżeli ślub cywilny odbył się wcześniej.

 

W późniejszym terminie dostarczamy:
 1. potwierdzenie odbycia katechez przedślubnych
 2. zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
 3. kartki ze spowiedzi

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab