Wspólnota Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

Data powstania: Grudzień 2017r.

Założyciel: Ks. Kan. Mgr Andrzej Redmer, Henryka Mosakowska, Henryka Wichowska,

      Grażyna Stolarska, Angelika Popławska, Ewa Skwarek

Odpowiedzialny: Ks. Kan. Mgr Andrzej Redmer, Henryka Mosakowska, Henryka Wichowska, Grażyna Stolarska, Angelika Popławska, Małgorzata Burzyńska, Urszula Wasiak, Sylwia Ciszyńska, Ewa Skwarek

 

Liczba członków: 10-15

Zadania i cele wspólnoty:

Wspólnota spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odpowiadając na prośbę Maryi z Fatimy, gdzie Najświętsza Panienka 13 lipca 1917 r. wyraziła pragnienie rozpowszechnienia na całym świecie nabożeństwa do swojego Niepokalanego Serca, nie dla swojej chwały lecz dla ratowania dusz. Maryja, osobom uczestniczącym przez  pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca ofiaruje swoją obecność w godzinie śmierci „z łaskami koniecznymi do zbawienia”. Podczas nabożeństwa staramy się spełnić wymagania jakie postawiła nam Matka Boża tj. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiamy różaniec oraz medytujemy nad tajemnicami różańca.  Naszym celem jest propagowanie wśród lokalnej wspólnoty Kościoła żądania  Maryi:  „poświęcenia świata mojemu Niepokalanemu Sercu i Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca”.

 

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab