Duszpasterze

Ks. kan. mgr Andrzej REDMER urodził się 16 maja 1966r. w Mławie z rodziców Anny i Antoniego REDMER. Ma dwoje młodszego rodzeństwa, brata Marka i siostrę Agatę. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Radzanowie i Niższego Seminarium w Płocku w 1986 roku  został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył w 1992 r. zdobywając magisterium z Teologii Fundamentalnej. Przez pierwsze 4 lata kapłaństwa pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Płocku, następnie przez 5 lat w Sierpeckiej Farze i przez rok w Farze Ciechanowskiej. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora Katolickiego Centrum Formacji w Sikorzu. Ówczesny Biskup Płocki zlecił mu również w tym czasie dodatkowe zadania bycia Głównym Przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę, Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży i Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Niechłoninie. Ostatni okres 6–ciu lat spędził ks. Andrzej w Wyższym Seminarium Duchownym pełniąc funkcję Dyrektora Ekonomicznego Seminarium i V-ce Ekonoma Diecezji Płockiej. W 2012 r. Biskup Płocki Piotr Libera odznaczył ks. Andrzeja tytułem kanonika. Od lipca 2013 ks. Andrzej jest proboszczem naszej rodziny parafialnej.

 

 

Ks. mgr Sławomir Ambroziak Urodziłem się 4 lipca 1993 roku w Pułtusku. Moi rodzice to Anastazja i Ireneusz Ambroziak. Mam 4 młodszego rodzeństwa: Adam, Elżbieta, Krzysztof i Monika. W 2012 r. po ukończeniu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sikorzu, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W seminarium pełniłem funkcje: prezesa Kleryckiego Koła Żywego Różańca, odpowiedzialnego za dzieło Duchowej Adopcji, Kuratora Porządku, Ceremoniarza Kleryckiej Asysty Biskupiej i Dziekana WSD. Przez lata seminarium byłem związany z Ruchem Światło Życie i Dziełem Pieszej Pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk ks. bp Piotra Libery 9 czerwca 2018 r. Od 23 sierpnia 2018r. zostałem mianowany wikariuszem w tej parafii.

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab