Akcja Katolicka

Data powstania: 2013

Założyciel: ks. Andrzej Redmer

Odpowiedzialny: Mariola Zielińska – prezes

                              Marzena Ciuchcińska - skarbnik

Liczba członków: 5

Zadania i cele wspólnoty:

  • Realizacja celów określonych w Statucie Stowarzyszenia
  • Organizacja i promocja zimowisk i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z naszej parafii i szkoły
  • Współpraca ze szkołą
  • Aktywne włączanie się w przeżywanie Tygodnia Biblijnego (maraton biblijny)
  • Organizacja cyklicznych wyjazdów do kina na wartościowe filmy
  • Czynny udział w świętach narodowych i kościelnych
  • Promowanie kultury chrześcijańskiej

 

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab