Parafialna Rada Gospodarcza

Data powstania: Styczeń 2017r.

Założyciel: ks. Andrzej Redmer

Odpowiedzialny: Dariusz Jóskowski

Liczba członków: 12

Zadania i cele wspólnoty:

Parafialna Rada Gospodarcza to organ doradczy. Jej celem jest pomaganie księdzu proboszczowi w zarządzaniu majątkiem parafii. Członkowie rady zgłaszają i opiniują projekty planowanych inwestycji w parafii takich jak remont i konserwacja obiektów kościelnych, zakup wyposażenia kościoła, pomoc w znalezieniu fachowców czy też pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na planowane inwestycje. Ksiądz proboszcz przynajmniej raz w roku przedstawia Parafialnej Radzie Gospodarczej sprawozdanie finansowe parafii celem zatwierdzenia.

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab