Historia

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1426 r. i znajduje się w tzw. Księdze Sądowej Zakroczymskiej, gdzie figurują zapisy „de Moglino” oraz „de Mogino”. W 1835 na dziedzińcu koszar w Modlinie Twierdzy postawiono Cerkiew. W okresie międzywojennym zamieniono ją na Kościół Garnizonowy, który w 1939 r. częściowo zbombardowano a w 1956 roku doszczętnie rozebrano. Ocalał jedynie Krzyż strącony z wieży – stanowi obecnie swoistą relikwię w kaplicy św. Barbary 24. IV.1980 – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy inż. Jerzy Majewski na wniosek Biskupa Płockiego dr Bogdana Sikorskiego wyraził zgodę na budowę kościoła w Modlinie. Biskup 10.VI.1980 r. wystawia nominację dla ks. Edwarda Packa na wikariusza parafii Pomiechowo z przypisem „oddelegowany do budowy kościoła w Modlinie „. Na przełomie lata i jesieni 1980 roku prowadzono rozbiórkę poniemieckich drewnianych budynków położonych na posesji Seminarium Duchownego w Płocku. Zostały one przywiezione i zestawione na tymczasową kaplicę, plebanię, i sale katechetyczne, które służyły parafii do roku 1995. Pierwszą Mszę św. odprawił ks. Prałat Stanisław Mazurczak 21.XII.1980. 2.II.1981 Biskup Płocki Bogdan Sikorski erygował parafię p. w. św. Maksymiliana Kolbe w Modlinie i zamianował ks. Edwarda Packa proboszczem tejże parafii. Dnia 8.X.1981 roku miała miejsce pierwsza kanoniczna Wizytacja Parafii Modlin i poświęcenie kaplicy przez biskupa Bogdana Sikorskiego, zaś 25.V.1982 wbito „pierwszy szpadel” i rozpoczęto budowę kościoła i obiektów towarzyszących (plebanii, łącznika i wikariatu z mieszkaniem ks. emeryta) wg projektu mgr inż. Michała Trzebuchowskiego z Warszawy. Budowę przez jeden sezon (lato 1982) prowadziła Firma ” Inernationale”, potem budowano systemem gospodarczym (wykonawcy płatni i pracujący społecznie). Po roku 1989 do prac budowlanych i do upiększenia kościoła włączyły się także Jednostki Wojskowe z Modlina Twierdzy: WAK,- prace niwelacyjne, J. W. 37-62 i 17-51 (wyposażenie wnętrza prezbiterium z akcentami militarnymi: tabernaculum, chrzcielnica, lichtarze, balaski, ambonki). l.VII.1989 r. oddano do użytku wikariat, zaś l.IX.1990 roku – plebanię, które zostały poświęcone przez Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego 23. IV. 1991 na zakończenie Pierwszych Misji świętych przeprowadzonych przez oo. Redemptorystów z Warszawy. 11.XI.1992 r. po utworzeniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyła się pierwsza Msza Święta w kaplicy św. Barbary w Modlinie Twierdzy (zaadaptowano drewniany budynek wojskowy z 1903 – styl syberyjski). Poświecenia tej kaplicy dokonał Biskup Płocki Zygmunt Kamiński i Biskup Polowy WP gen. Sławoj Leszek Głóź 25.V.1993 roku. Wielkim wydarzeniem była sprawowana dnia 25.XI.1995 roku pierwsza Msza św. w nowym Kościele. Poświęcenia dokonał Biskup Płocki Zygmunt Kamiński 3.XII.1995 roku na zakończenie nawiedzenia parafii przez Chrystusa Miłosiernego w Obrazie „Jezu ufam Tobie”. Ogromnym przeżyciem dla parafian tej młodej wspólnoty stał się również dzień 19.IX. 1996 r., kiedy to odbyło się nawiedzenie parafii (kościół parafialny i stadion w Modlinie) przez Figurę Matki Boskiej Fatimskiej. W dniu 23.XI.1996 miał miejsce pierwszy pochówek na nowozałożonym cmentarzu parafialnym (około 5 ha) . Cmentarz ten, już ogrodzony, poświęcił sufragan płocki – Bp Roman Marcinkowski 22. IV. 2001 (w dwudziestolecie Parafii). Ksiądz Biskup Poświęcił także wówczas parkan wokół posesji kościelnej. 27.IV.1997 r. celebrowana była pierwsza Msza Święta na ołtarzu kamiennym w prezbieterium kościoła (granit szwedzki „Wanga”) przez ks. bpa Zygmunta Kamińskiego podczas wizytacji kanonicznej. Kolejnym wielkim – już nie wydarzeniem, lecz okresem – był rok 2000, Rok Jubileuszowy pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Z okazji tego Jebileuszu z imiennych fundacji Parafian (metryczki znajdują się na obiektach) wstawione zostały witraże (Projekt i wykonanie A. Górski i A. Kałucki z Torunia): Narodzenie Pana Jezusa, Ostatnie Wieczerza (twarze Chrystusa i Apostołów są portretami budowniczych kościoła – ich nazwiska widnieją na obrzeżach obrusa), Królowa Polski, św. Maksymilian, św. Siostra Faustyna, Ojciec Święty, Prymas tysiąclecia, Matka Boiska Fatimska. Kolejny rok również wymagał od parafian i duszpasterzy wielu wysiłków. W czasie Wielkiego Postu 2001 r. ułożono w prezbiterium posadzkę z marmuru włoskiego , zaś rok później marmur polski Jóźwica” przyozdobił posadzkę hali głównej świątyni. Wykonawcą były Kileckie Kopalnie Surowców Mineralnych. 8.XII.2001 – wstawiono 4 nowe dobowe konfesjonały (wyk. Z. Stawicki z Płocka). Całościowy zaś projekt wnętrza kościoła parafialnego został wykonany przez ks. Romualda Rudzińskiego.

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab