Rycerze Jana Pawła II

Kapelan Chorągwi: ks.kan. Andrzej Redmer

Wielki Rycerz: Adam Szarota

Liczba Braci w Chorągwi: 10

Data zawiązania Chorągwi: 15.12.2019

Nazwa: Chorągiew św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie

Termin najbliższego spotkania: 20 listopada 2020 o 18:00 Msza Święta

Kanał na YouTube: Rycerze z Modlina

 


Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 • dążenie do świętości swoich członków
 • obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
 • życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
 • dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
 • promocja nauczania Jana Pawła II
 • promowanie katolickiej duchowości świeckich
 • wzajemna pomoc bratnia
 • wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
 • promocja duchowości mężczyzny
 • wspieranie chrześcijan

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 • umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 • rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 • rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
 • wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
 • dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

 

 


Więcej o Zakonie 

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab