Byli duszpasterze

Ks. mgr Marcin Niesłuchowski urodził się 9 czerwca 1988r. w Mławie. Jego rodzicami są Józefa i Leon. Ma trójkę starszego rodzeństwa: Teresę, Piotrka i Zbyszka. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie (miejscowość rodzinna), w roku 2007 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Sześć lat później ukończył Seminarium zdobywając magisterium z Teologii Duchowości przedkładając pracę na temat: „Medytacja chrześcijańska w ujęciu Wilfrida Stinissena”. W Seminarium ks. Marcin był: liderem, perkusistą i gitarzystą zespołu Fratres, redaktorem gazetki „Misyjny szlak”, redaktorem technicznym Kleryckiej Agendy Radiowej i gazetki „Żyć liturgią:, v-ce prezesem Koła Misyjnego, członkiem Grupy Powołaniowej, współliderem Odnowy w Duchu Świętym. Przez kilka lat w czasie formacji Seminaryjnej ks. Marcin zajął się pracą z ludźmi bezdomnymi w porozumieniu ze zgromadzeniem zakonnym Misjonarek Miłości. Przez ostatnie lata formuje się dodatkowo w Szkole Nowej Ewangelizacji   św. Łukasza Ewangelisty w Płocku. W sierpniu 2013 roku został mianowany wikariuszem naszej parafii.

Z dniem 23 sierpnia 2018 został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

 

 

 

 

 

 

 

Ks. kan. Edward Stefan Pacek - urodził się 1 listopada 1942r. w parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, zmarł 27 sierpnia 2017r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1966 r. Do 1976 roku posługę kapłańską pełnił jako wikariusz w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Płocku. Od 1979 r. był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Raciążu. 21 stycznia 1981r. został proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym. 23 czerwca 2013 roku, po 33 latach posługi odszedł na emeryturę.

W 2004 roku m.in. za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno - religijnym w mieście, dobrą współpracę z placówkami oświatowymi, zarządem osiedla, władzami miasta oraz za wspomaganie i współorganizację uroczystości na terenie jego parafii, został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Cały czas myślałem o Modlinie...

Msza święta żałobna w intencji śp. Księdza Kanonika Edwarda Packa

Msza pogrzebowa śp. ks. kan. Edwarda Packa

Wspomnienie ks. kan. Edwarda Packa

Podziękujcie wszystkim i pomódlcie się za mnie...

Zaufałem - ofiarowałem

Pogrzeb ks. kan. Edwarda Packa

 

 

 

 

 

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab