Bóg zapłać za 5 letnią posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.

Dekretem Biskupa Płockiego z dnia 28 maja bieżącego roku ks. mgr Marcin Niesłuchowski wikariusz naszej parafii został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Gratulujemy ks. Marcinowi. Ale również dziś, w ostatnią niedzielę posługi w naszej parafii, gdzie ks. Marcin stawiał pierwsze kroki w kapłaństwie jako neoprezbiter i posługiwał 5 lat, pragnę podziękować za owocną pracę duszpasterską. Ks. Marcin obdarzony jest wieloma talentami i zdolnościami, którymi potrafi się dzielić. Łatwy kontakt z drugim człowiekiem, otwarta osobowość, dar przyjaźni z młodymi ludźmi, talent muzyczny, sportowy i teatralny pozwalają księdzu docierać do wielu osób postawionych na drodze kapłańskiej. Zaś najcenniejszy dar kapłaństwo, łaska sakramentu kapłaństwa i wynikająca z kapłaństwa posługa jak udzielanie sakramentów, posługa w konfesjonale, posługa słowa Bożego to nieprzecenione dary, które spływają w serca korzystających z posługi kapłańskiej ks. Marcina. Dokonują się wówczas mniejsze lub większe przemiany i nawrócenia, małe cuda. Pan działa a ewangelizacja owocuje.

Księże Marcinie. Bóg zapłać za piękną, owocną posługę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, dzieci, młodzieży i dorosłych. Życzymy, aby codzienne życie kapłańskie, było zawsze mocno oparte na Jezusie, Matce Najświętszej i głębokiej modlitwie. Modlitwa kapłana, cicha i pokorna, to wspaniały dar dla powierzonych trosce duszpasterskiej. Życzymy w dalszym ciągu rozwijania talentów i dzielenia się nimi z braćmi i siostrami w Panu. Życzymy zdrowia i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej. 

Niech dobry Pan wynagrodzi. Bóg zapłać i Szczęść Boże na nowej placówce duszpasterskiej.

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab