Parafialna Rada Duszpasterska

Data powstania: Styczeń 2017r.

Założyciel: ks. Andrzej Redmer

Odpowiedzialny: ks. Andrzej Redmer

Liczba członków: 25

Zadania i cele wspólnoty:

Parafialna Rada Duszpasterska jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w posłannictwo Kościoła. Jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej. Rada Duszpasterska to ciało doradcze i ściśle współpracujące z proboszczem parafii oraz pozostałymi kapłanami w  ożywianiu działalności duszpasterskiej parafii.

Wykonuje to poprzez:

  • udział w organizowaniu dzieł duszpasterskich w parafii (animacja nabożeństw i uroczystości parafialnych itp.)
  • pomoc w działalności wychowawczej dzieci i młodzieży
  • inspirowanie działalności charytatywnej
  • opracowywanie rocznych planów duszpasterskich w parafii

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

FacebookTab